Produserer for Offshore,Onshore og Subsea

Contstruction Service AS har i mange år hatt oppdrag for kunder med komplekse behov innen offshore, Onshore og subsea. Gjennom mange år i branjen har vi fått kjernekompetanse og konkurransefortrinn gjennom høyt kvalifiserte medarbeidere og god systematikk.

Vi opptrer ofte som medleverandør og liker å bidra med kreativitet som forstår kundenes behov og bistår dem i å nå sine mål. Slik har vi blant annet vært med å bidra til kundens verdiskapning. Vi utfører utforming, konstruksjon og bygging av modeller, maskinerer ferdige produkter og utfører montering, testing og dokumentasjon. Vi bidrar også med utvikling av produkter i samarbeid med våre kunde

Gjennom våre samarbeid tilbyr vi alltid kontinuerlig forbedringsarbeid, nyskapende og innfrir kundens krav til samarbeid, kvalitet, miljøhensyn, dokumentasjon og leveringstid.Vi miljø- og energibevisste og forbedrer kontinuerlig våre prosesser for å redusere uheldige miljøpåvirkninger.