Utvikling av Prototyper, Serieproduksjon, modifikasjon og reparasjon

Vi produserer både prototyper og serieproduksjon. Vi er gjerne med fra planlegging til produksjon sammen med våre samarbeidspartnere. Vi bidrar med vår kompetanse for å gjøre produktet produksjonsvennlig og gir innspill på hvordan produktet bør designes for å oppnå best mulig pris på serieproduksjon.

Med vår lange erfaring med prototype utvikling og vår allsidige maskinpark er vi i stand til å bistå kundene vår i å finne best mulig løsning som også skal være kostnadseffektive. Har du en idé kan vi hjelpe med alt fra design av prototype til produksjon av ferdig produkt.

Vi kan også bdra med modifikasjoner for bedre ytelser og reparasjoner gjennom fin maskinering. Kontakt oss i dag for ditt posjekt.